VĂLENII

23 Dec, 2010

CLUBUL COPIILOR LA 60 DE ANI

Posted by: valenii In: 2010|VALENII Nr. 27

Articol publicat in: Cultura, Educatie


ANIVERSARE am scris cuvntul cu majuscule deoarece este cel mai important eveniment din via?a noastr? din 1950 ?i pn? n prezent.

CLUBUL COPIILOR din V?lenii de Munte a aniversat anul acesta 60 de ani de via?? nu am folosit cuvntul existen?? deoarece mi se p?rea prea sec.

Chiar dac? cea mai mare parte din istoria sa dateaz? din perioada comunist? esen?a activit??ii clubului a r?mas aceea?i ?i anume educa?ia copiilor n timpul lor liber.

Paleta cercurilor care au func?ionat in aceast? perioad? s-a schimbat, s-a imbog??it sau s-a ajustat in func?ie de politica Ministerului Educa?iei la acel moment dar clubul a reu?it s? supravie?uiasc? miraculos timp de 60 de ani. De ce miraculos? Pentru c? nu a fost ntotdeauna u?or s? ne descurc?m cu resurse financiare la limit? dar cu normative ?i cerin?e educative de nivel european. Toate premiile ob?inute mai ales n ultimii 20 de ani de to?i colegii mei la diferite concursuri ?i festivaluri jude?ene, na?ionale ?i interna?ionale de gen sunt o m?rturie vie a profesionalismului ?i seriozit??ii cu care noi, adul?ii din club ne juc?m cu copiii din ora? dar ?i din imprejurimi, in timpul lor liber.

Dar la ceas aniversar se cuvine sa fim optimi?ti.

Iat? de ce vreau s? retine?i c? pe 10 decembrie la Clubul Copiilor din ora?ul nostru s-a ntmplat o minune, n acest cenu?iu cotidian care a invadat intreaga Romnie, o minune deoarece ne-am intlnit profesori de ieri ?i de azi, elevi de ieri ?i de azi, p?rin?i de ieri ?i de azi ?i pentru c? mul?i dintre cei invita?i au evocat multe, enorm de multe amintiri, pres?rate cu lacrimi ?i zmbete, n acela?i timp.

Nu ?tiu s? existe vreun aparat care s? m?soare gradul de inc?rc?tur? emo?ional? al unui moment, dar mai bine c? nu exist? pentru c? s-ar fi defectat, cu siguran??. Nu se poate povesti n cuvinte ce VORBE au fost rostite de c?tre invita?i Iar concluzia a fost unanim?: acest club, aceasta ?coala de lng? ?coal? a completat permanent in to?i ace?ti ani mozaicul reprezentat de educa?ia unui copil.

Expozi?ia de pictur?, recitalul de pian ?i spectacolul sus?inut la final pe scena Casei de Cultur? a ora?ului au demonstrat odat? n plus talentul micilor v?lenari n domeniul artistic muzic?, dans, teatru, pictur?.

Spa?iul nu-mi permite s? pomenesc pe to?i cei peste 80 de invita?i la aceasta mare s?rb?toare dar numele colegilor mei, profesorii clubului, care prin activitatea lor de zi cu zi au f?cut posibil? aceast? clip? minunat? se cuvine a fi men?ionat: Carolina Ilie, profesor de pictur?, Cristina St?nescu, profesor de canto popular, Mihai Nae, profesor de pian, Sorin Petre, inv???tor ?i coregraf pentru dans popular , subsemnata, profesor de romn? care conduc cercul de teatru ?i nu n ultimul rnd Fabiola Doicila, coregraf al ?colii particulare de dans Fabis Dancers, cu care clubul nostru desfa?oar? un fructuos parteneriat de mai bine de 3 ani. Am ales totusi un nume din rndul invita?ilor: MARIA DINULESCU , nume cu rezonan?? n lumea cinematografiei ?i a artei dramatice romne?ti datorit? premiilor deosebit de importante ob?inute la diferite festivaluri interna?ionale de gen. Pentru clubul nostru ?i mai ales pentru mine in mod special MARIA a fost, este ?i va fi un simbol, o dovad? vie c? dintr-o joac? fie ea ?i pe scena clubului se poate ajunge nu f?r? mult? munc? la o carier? artistic? sau mai bine zis la un drum n via??. Pentru genera?ii de copii membri ai clubului nostru MARIA va fi mereu Cenu?ereasa transformat? definitiv n Prin?es?.


La reu?ita acestei ac?iuni au contribuit deopotriv? ?i sponsori pe care vreau s?-i numesc ?i c?rora trebuie s? le mul?umesc ?i cu aceast? ocazie: Asocia?ia pentru dezvoltare local? Valea Teleajenului, S.C.Chiv?ran s.r.l, S.C.Piscan s.r.l, gater Enache Cera?u ?i Ana Pub din V?lenii de Munte.

?i pentru c? ne mai despart doar cateva zile de marea s?rb?toare a Cr?ciunului v? urez tuturor: CR?CIUN FERICIT ?i s? v? aduc? Mo?u un AN NOU plin de lumin? ?i speran??!

Profesor Liana TEODOR, director al Clubului Copiilor V?lenii de Munte

No Responses to "CLUBUL COPIILOR LA 60 DE ANI"

Comment Form

 • Photoblog

  FESTIVALUL RODODENDRONULUI - AFIS.jpg
 •  

  TOALETA PUBLICA. DE 75.000 DE EURO

  TOALETA PUBLICA. LA FINAL

  Weblog

  Toate drepturile rezervate Weblog.ro

  X