VĂLENII

29 Sep, 2010

DEPUTATUL MIHAI APOSTOLACHE ACUZ? CONDUCEREA PRIM?RIEI ORA?ULUI V?LENII DE MUNTE

Posted by: valenii In: 2010

Articol publicat in: Administratie, Mass-media, Politica


Stima?i cet??eni ai Ora?ului V?lenii de Munte

n calitate de deputat al V?ii Teleajenului, doresc s? v? mul?umesc pentru votul pe care mi l-a?i acordat la alegerile parlamentare din anul 2008. De la inceputul mandatului ?i pn? ast?zi am avut 24 de lu?ri de cuvnt n plenul Camerei Deputa?ilor, am ini?iat 19 propuneri legislative, am adresat reprezentan?ilor Guvernului 14 ntreb?ri ?i interpel?ri ?i am fost semnatarul a 2 mo?iuni.

Am deschis 3 cabinete parlamentare la V?lenii de Munte, M?neciu ?i Starchioid. Am organizat mai multe intlniri cu cet??enii in toate cele 10`localit??i ale colegiului. Am organizat intlniri cu cadrele didactice, mediul de afaceri, pensionari, tineri n vederea cunoa?terii problemelor cu care se confrunt? ?i a promov?rii unor propuneri legislative.

Am reu?it s? trec prin Parlamentul Romniei propunerea legislativ? privind scutirea de la plata impozitului pe pensie a persoanelor cu handicap accentuat si grav, care a devenit Legea nr.22/2010.

Am nceput procesul de modernizare al Spitalului Or??enesc, unitate medical? care deserve?te intreaga zon? a V?il Teleajenului, aducnd de la nivel central, anul trecut, 1,8 miliarde lei vechi, fonduri care au fost folosite pentru schimbarea tmpl?riei vechi cu tampl?rie de aluminiu cu geam termopan , modernizarea interiorului spitalului ?i montarea de aparate de aer condi?ionat. n perioada urm?toare se va acorda de la nivel central, la solicitarea mea, o alt? sum? de 2 miliarde lei vechi pentru continuarea moderniz?rii spitalului.

Tot legat de spital, n planul ministerului pe anul 2010 era cuprins? propunerea de transformare a spitalului n centru de s?n?tate cu 50 de paturi, situa?ie care conducea la desfiin?area lui. M-am opus acestei propuneri ?i am sus?inut men?inerea spitalului, chiar dac? reprezentan?ii Prim?riei V?lenii de Munte nu au fost interesa?i n nici un fel de soarta spitalului.

Din p?cate, conducerea Prim?rie V?lenii de Munte nu este interesat? nici de s?n?tate, dar nici de educa?ie, dovad? fiind indiferen?a legat? de posibila desfiin?are a spitalului, ct ?i de soarta cadrelor didactice pentru care nu se g?sesc stimulente financiare de la bugetul local. n schimb, astfel de stimulente se g?sesc pentru anumite categorii de func?ionari, n fruntea listei stnd secretarul prim?riei (a se vedea ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului Local din data de 30.04.2010.

Tot legat de nv???mnt, la ini?iativa mea, consilierii P.D.L., al?turi de domnii consilieri Dafina Anghel ?i Stoian Dan, au solicitat alocarea sumei de 6.000 lei pentru sprijinirea C.N.Iorga n vederea organiz?rii n bune condi?ii a evenimentului prin care se aniverseaz? 85 de ani de la nfiin?area liceului. Nici de aceast? dat? Primarul Ora?ului V?lenii de Munte, Mircea Ni?u, nu a fost de acord cu aceast? propunere, demonstrndu-mi nc? o dat? c? desp?r?irea mea de P.S.D. a fost un pas corect. n tot timpul n care am fost colegi n PSD, domnul Primar Mircea Ni?u a manifestat ostilitate fa?? de orice ini?iativ? a mea care viza bunul mers al lucrurilor n Ora?ul V?lenii de Munte, ncepnd de la s?n?tate ?i continund cu educa?ia ?i punerea n valoare a patrimoniului cultural local.

M-am opus in permanen?? incerc?rilor de vnzare din patrimoniul cornunit??ii locale a unor bunuri (terenuri sau cl?diri). 0 astfel de incercare a avut loc ?i n ?edin?a din data de 30.04.2010 a Consiliului Local V?lenii de Munte cnd consilierii PSD ?i PNL au votat n favoarea nstr?in?rii unui teren apar?innd comunit??ii (Str. George Enescu , nr. 36A), la indemnul primarului PSD ?i al viceprimarului PNL, iar consilierii PDL, la solicitarea mea, precum ?i domnii consilieri Dafina Anghel ?i Stoian Dan au votat mpotriva vnz?rii, blocnd astfel incercarea de nstr?inare a acestui teren.

Consider c?, in perioad? de criz?, administra?ia local? nu trebuie s? instrbineze bunuri din patrimoniul comunit??ii, ci, in masura posibilit??ilor financiare, s? achizi?ioneze terenuri de pe pia?a liber?, astfel inct s?-?i intregeasc? patrimoniul ?i s? le foloseasc? in timp pentru construirea de terenuri de sport, locuri de joac?, locuin?e sociale sau pentru tineret.

Consider c? Orasul V?lenii de Munte merit? mai mult ?i ata timp cat dumneavoastr? mi-a?i acordat incredere, ma voi lupta ca proiectele dumneavoastr? s? devin? realitate, indiferent dac? primarul sau viceprimarul vor fi sau nu de acord cu acest lucru.

Sprijin apari?ia unei noi institu?ii n Ora?ul V?lenii de Munte ?i anume Protoieria V?lenii de Munte prin alocarea de la bugetul central a sumei de 850 milioane lei vechi n vederea construirii unui sediu administrativ al acesteia, modern ?i european. lar pentru ca se cunoaste?i modul n care au fost ?i sunt cheltui?i banii dumneavoastr? n Ora?ul V?lenii de Munte de c?tre conducerea prim?riei, am solicitat primarului, prin intermediul consilierilor PDL, s? ne pun? la dispozi?ie lista tuturor lucr?rilor publice, ncepnd din iunie 2008 ?i pn? n prezent ?i firmele care au ob?inut aceste lucr?ri, fie prin licita?ie, fie prin ncredin?are direct?.

n final, doresc s? v? informez c? noua adres? la care pute?i g?si cabinetul parlamentar din V?lenii de Munte este: Str. Aleea Alunilor, nr. 1.

Cu apreciere,
Mihai APOSTOLACHE
Deputatul dumneavoastr?

No Responses to "DEPUTATUL MIHAI APOSTOLACHE ACUZ? CONDUCEREA PRIM?RIEI ORA?ULUI V?LENII DE MUNTE"

Comment Form

 • Photoblog

  FESTIVALUL RODODENDRONULUI - AFIS.jpg
 •  

  TOALETA PUBLICA. DE 75.000 DE EURO

  TOALETA PUBLICA. LA FINAL

  Weblog

  Toate drepturile rezervate Weblog.ro

  X