VĂLENII

29 Iul, 2010

ANIVERSARE GRUP ?COLAR ROMEO CONSTANTINESCU

Posted by: valenii In: 2006|ACASA|ARTICOL|VALENII Nr. 12

Articol publicat in: Educatie, Mass-media


nfiin?at n anul 1996, liceul este un tnr vlstar al nv?mntului de specialitate prahovean pregtind prin diferite forme de nv?mnt, elevi pentru o palet variat ?i diversificat de profesii solicitate de pia?a muncii.

De?i este o unitate de nv?mnt tnr, urmeaz o tradi?ie de peste 200 de ani n pregtirea ?i calificarea tinerilor n meserii tradi?ionale sau de actualitate. Prin resursele de care dispune, a reu?it s atrag (n anul ?colar 2006 2007), aproximativ 1589 de elevi, att din ora?ul Vlenii de Munte ct ?i din bazinul superior al Vii Teleajenului, Vilor Cerasului ?i a Starchiojdului.
Colectivul didactic este alctuit din 98 de cadre didactice dintre care 72 sunt titulare. Dintre cadrele didactice titulare, 30 au gradul didactic I, 7 au gradul didactic II, 17 au definitivatul ?i 18 sunt debutante.
An de an, baza material a ?colii s-a dezvoltat astfel nct, n prezent, Grupul ?colar Agromontan Romeo Constantinescu Vlenii de Munte dispune de 13 sli de clas (pentru nv?mntul primar), 4 laboratoare (chimie, fizic, biologie, multimedia), 12 cabinete ?colare (geografie, limba romn, limbi strine, matema-tic, istorie, turism ?i alimenta?ie public, industrie u?oar, meca-nic, agromontanologie, silvicultur ?i industrializarea lemnului, educa?ie tehnologic, religie), 2 cabinete de lucru ( protec?ia mun-cii, sediul firmelor de exerci?iu profil servicii), 6 ateliere ?coal (3-industrie u?oar, 2-mecanic, 1-prelucrarea lemnului), 2 tere-nuri de sport, 1 sal de sport cu anexe aferente, 1 bibliotec cu peste 22 000 volume de cr?i ?i o sal de lectur, 2 loturi didactice cu suprafa?a de cca 0,5 ha ocupate cu culturi de plante medicinale.
Se cuvin men?ionate de asemenea urmtoarele aspecte:
Liceul este Centru Na?ional de Perfec?ionare pentru cadrele di-dactice mai?trii instructori din domeniul agromontan ?i agrotu-rism montan.
Elevii ?i cadrele didactice ale ?colii editeaz revista Mugur ?i sunt implica?i n rela?ii de parteneriat cu Liceul Teoretic Mihai Emi-nescu din localitatea Cimi?lia, judetul Cimi?lia, Republica Mol -dova.
De?i nu au trecut foarte mul?i ani de la nfiin?are, roadele au nceput s apar. n anii de pionerat ai tnrului Grup ?colar, ca-tedra de chimie s-a remarcat prin rezultatele ob?inute concretizate n premii la nivel jude?ean ?i na?ional la care se adaug ?i cele ob?inute de catedra tehnic la concursurile pe meserii ?i olimpia-dele ?colare pe diverse profile: textile-pielrie, servicii, agromontanologie, agroturism montan, silvicultur, industrializarea lemnului, alimenta?ie public.

SECOLE DE NV???MNT LA V?LENII DE MUNTE

1797 n trgul Vlenilor se deschide ?coala greceasc n chilia Mnstirii;
1817 Ioan Vod Caragea ntemeiaz o ?coal romneasc;
1832 ia fiin? ?coala Ob?teasc Na?ional avnd ca dascl pe Ioan Gherasim Gorjan de la ?coala Sfantul Sava din Bucure?ti, autor al primului manual de limba francez din Romnia;
1840 se nfiin?eaz ?coala Normal care pregtea nv?tori din jude?ele Scuieni;
1849-1908 ?coala ?i schimb denumirea n ?coala de fete, ?coala de bie?i ?i ?coala de Meserii;
1920 1956 se nfiin?eaz mai multe ?coli: ?coala Miule?ti, ?coala Valea Gardului, Gimnaziul Mixt, Liceul Comercial;
1924 se nfiin?eaz Gimnaziul Industrial;
1925 se deschide ?coala Elementar Comercial;
1946 Gimnaziul devine Liceu Comercial cu clasa a V-a de bie?i
1947 ia fiin? ?coala Medie de Administra?ie Economic
Mixt;
1950 ?coala Medie Tehnic Horticol;
1956 ?coala Medie de cultur general de 11 ani;
1971 prin Decret Preziden?ial se nume?te Nicolae Iorga ?i se d n folosin? noua cldire n strada Brazilor nr.13 care cu-prinde ?i clasele ?colii de la Miule?ti, Valea Gardului ?i ale viitorii ?coli cu clasele I-X Nr. 1;
1980 la 1 Ianuarie ?coala cu clasele I-X Nr 1, cu sediul n strada Brazilor nr 13, se desprinde din Liceul Industrial Nicolae Iorga cele dou institu?ii vor func?iona n acela?i local dar cu conduceri separate;
1988 Liceul Industrial Nicolae Iorga se mut n actuala cldire modern: 21 sli de clas, cabinete, laboratoare, cantin ?i internat;
1990 Liceul i?i schimb profilul din industrial devenind teoretic;
1994 ?coala General Nr. 1 cu clasele I-VIII i?i schimb denumirea n ?coala General cu clasele I-VIII Romeo Constantinescu
1996 ?coala General cu clasele I-VIII Romeo Constantinescu ?i clasele de ucenici nfiin?ate ntre timp, se transform n Grupul ?colar Agromontan Romeo Constantinescu, actuala denumire.

No Responses to "ANIVERSARE GRUP ?COLAR ROMEO CONSTANTINESCU"

Comment Form

 • Photoblog

  FESTIVALUL RODODENDRONULUI - AFIS.jpg
 •  

  TOALETA PUBLICA. DE 75.000 DE EURO

  TOALETA PUBLICA. LA FINAL

  Weblog

  Toate drepturile rezervate Weblog.ro

  X